Üldkoosolek 30.03.2017

Korterühistu Traal üldkoosolek
toimub neljapäeval 30.03.2017.a
algusega kell 18.00
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi sööklas,
aadressil Kuldnoka 24.

 

Koosoleku päevakord:

 1. Ettekanne maja seisukorrast.
 2. Ettekanne maja remondifondi ja laenude olukorrast.
 3. Renoveerimise prioriteetide määramine.
 4. Juhatuse liikmete tasude ülevaatamine.
 5. Juhatuse pädevuses oleva rahalise summa määramine remonditööde teostamiseks, mis ei vaja otsustamiseks üldkoosoleku kokku kutsumist.
 6. Juhatuse liikmete tagasikutsumine ja vajadusel uute liikmete valimine.
 7. Treppide remont.
 8. Laekunud avalduste arutelu.

 

Üldkoosolekust osavõtt on väga oluline! Palun võtke kaasa isikut tõendav dokument. Kui Teil ei ole võimalik ise osaleda, siis võite lihtkirjaliku volikirja alusel volitada osalema korteriomaniku abikaasat, täisealisi perekonnaliikmeid, korteri kaasomanikku või teist ühistu liiget.

 

Korteriühistu Traal juhatus

juhatus@traal.ee

 

 

Teade on paigaldatud Kuldnoka 7 trepikodades teadete tahvlile 19.03.2017


 

Общее собрание квартирного товарищества Traal пройдет в четверг 30.03.2017 г., начало в 18:00, в столовой Таллиннской Лиллекюлаской гимназии по адресу Кульднока 24.

 

Повестка собрания:

 1. Доклад о состоянии дома.
 2. Доклад о ситуации с ремонтным фондом и кредитами дома.
 3. Определение приоритетов в реновации.
 4. Пересмотр оплаты работы членов правления.
 5. Определение денежной суммы на проведение ремонтных работ, распоряжение которой входит в компетенцию правления и не требует созыва общего собрания.
 6. Отзыв членов правления, при необходимости выбор новых.
 7. Ремонт лестниц.
 8. Обсуждение поступивших заявлений.

 

Участие в общем собрании очень важно! Просим взять с собой удостоверяющий личность документ. Если Вы не можете участвовать сами, на основании простой письменной доверенности Вы можете уполномочить на участие супругу/супруга собственника квартиры, совершеннолетних членов семьи, совладельца квартиры или другого члена товарищества.

 

Правление КТ Traal

juhatus@traal.ee

 

 

Извещение вывешено на доске извещений в подъездах Кульднока 7 19.03.2017.

Teatis 30.09.2015

TÄHELEPANU

 

KONTEINER

 

8 m3 konteiner tuuakse reedel 02. oktoober 2015 kell 15.00 ja 19.00 viiakse ära.

Palume elanikke , kes hoiavad oma mööblit trepikojas need ise konteinerisse viia.

 

PALUME VABASTADA 2. TREPIKOJA ESINE   02.OTOOBRI HOMMIKUL AUTODEST!

 

 

ВНИМАНИЕ

 

8 m3 контеинер будет 02.10.2015 15.00 и 19.00 вывозят.

Жильцы сами должны чистить свои плoщадки и вынeсти свои вещи в контеинер

 

ПРОСИМ ОСВОБОДИТЬ УТРОМ 02.10.15 СТОЯНКУ ОКОЛО   2 . ПОДЬЕЗДА ОТ   МАШИН!

28.07.2015 kell 19.00 toimus Kü Traal üldkoosolek.

Osalesid 25 ühistu liiget.

 

Ülevaade toimunust:

Koosolekul esitati 2014 majandusaasta aruanne ja tutvustati 2014 aastal majas tehtut.

Kinnitati 2014 majandusaasta aruanne.

Tutvustati audiitori arvamusi ja soovitusi.

Võeti vastu korter 101 projekt elektrikilbi remondiks.

Võeti vastu korter 144 projekt köögi ja toa ühendamiseks.

Võeti vastu ettepanek edaspidi kinnitada kõik projektid üldkoosolekul ja
pidada registrit esialgsetest projektlahendustest erinevate ümberehituste kohta korterites.

Arutleti teemadel, et osades korterites on talvel külm.

Arutleti võlglaste teemadel ja anti juhatusele luba kasutada kõiki seaduslikke vahendeid sealhulgas

juristide palkamine, et võlglased oma võlad likvideeriksid.

Otsustati tellida prügikonteiner. Keldrisse kogunenud suurema ja väiksema prahi äraveoks.
juhatusele anti luba vajadusel tellida töölised selle prahi minema viimiseks.

Ühtlasi otsustati tugevdada kontrolli keldri võtmete üle, et vältida tulevikus sellise prahi tekkimist.

Seoses asjaoluga, et eelmisel aastal valitud juhatus ei ole olnud võimeline tööd alustama
kuna osade juhatuse liikmetega pole olnud võimalik kontakti saada ja 2 juhatuse liiget on esitanud avaldused
juhatuses lahkumiseks siis otsustati kokku kutsuda uus üldkoosolek, et vähendada juhatuse liikmete arvu
3-5 inimeseni ja valida uued juhatuse liikmed kes soovivad juhatuse töös reaalselt osaleda.

Uus üldkoosolek peaks toimuma septembri või oktoobri kuus.

 

 

Refereeritud KÜ Traal kuldnoka 7 üldkoosoleku protokollist.

 

 

 

 

 

Üldkoosolek 2015

14.07.2015 toimus KÜ Traal 2015 üldkoosolek.

 

Toimumise asukohaks oli mustamäe tee. 4

Osalesid 18 ühistu liiget.

 

Vastavalt KÜ Traal põhikirjale on koosolek otsustusvõimeline kui kohal viibib vähemalt 40 ühistu liiget.
Seoses sellega, et kvoorumit pole, määrati korduskoosolek 28 juulile algusega kell 19.00 asukohaga
Kuldnoka 7 esimene trepikoda.

 

Refereeritud KÜ Traal kuldnoka 7 üldkoosoleku protokollist.

Teatis

TÄHELEPANU

8 m3 konteiner tuuakse neljapäeval 24. september
2015 kell 9.00 ja  25.septembri hommikul viiakse ära.
Palume elanikke , kes hoiavad oma mööblit trepikojas
need ise konteinerisse viia.

PALUME  VABASTADA  2. TREPIKOJA ESINE

24.SEPTEMBRI HOMMIKUL  AUTODEST!

 

 

ВНИМАНИЕ

8 m3 контеинер будет 24.09.2015 утром  и
25.09.15 утром вывозят.
Жильцы сами должны чистить свои плoщадки и
вынeсти свои вещи в контеинер

ПРОСИМ  ОСВОБОДИТЬ  УТРОМ  24.09.15  СТОЯНКУ

ОКОЛО   2 . ПОДЬЕЗДА ОТ   МАШИН!

Tere

Rõõm on teatada, et peale pikka asjaajamist kõikvõimalike institutsioonide poole pöördumist on Kristiine linnaosavalitsuse abiga õnnestunud vabastada veel üks Kuldnoka tänava parkimiskoht.

072AYKNimelt tõenäoliselt kõigile teada tuntud sinine motopoe kirjadega mahtuniversaal. Mis parkis juba aastaid Kuldnoka 8 ees on tänase 15.09.2015 seisuga omaniku poolt minema veetud.

Auto oli sellel kohal parkinud erinevate juttude järgi seitse kuni kümme aastat.2015-09-15 18.19.46 Ja auto all kasvas rohi ja sammal.

 

 

Korteriühistus jätkame tegevust, et ka kolmas ja hetkel viimane igavesti parkiv autoromu saaks kuldnoka tänavalt minema veetud.

Nüüd kui ka sellistel autodel peab olema kohustuslik liikluskindlustus. On erinevatele ametkondadele tekkinud natuke rohkem võimalusi selliste kuritahtlike tänava kasutajatega tegelemiseks.

 

KÜ Traal juhatus.

15.09.2015

 

 

Tervitused.

 

Rõõm on teatada, et umbes nädal peale traal.ee kodulehe avamist, millel näitame ka maja ümbruses igavesti seisvate autoromude pilte. On keegi midagi ette võtnud ja ühe nendest romudest minema viinud.

571JAP

Nimelt punane Seat mis on seisnud oma kohal Kuldnoka 7 kõrval juba aastaid. Oli kolmapäeva 19.08.2015 õhtul sealt kadunud.

Kui see romu jääbki kadunuks siis on Kuldnoka tänava elanikud tänase seisuga võitnud juurde ühe parkimiskoha.

Loodame, et uue sundliikluskindlustuse käivitumisel septembri alguses saame ka ülejäänud kahe romu omanikele meelde tuletada, et nad oma igavesti seisvate autodega midagi ette võtaks.

 

Tervitustega,

Traal juhatus

Kuldnoka 7 fotoalbum.